Игри

Информация за страница Ардино

     В град Ардино има два преобладаващи икономически отрасъла – текстилният и шивашкият. Във втория по всяка вероятност са заети повече жени, докато в първия работи мъжкото население на града. Интересна е историята на населеното място не само заради старите му имена, но и защото една от неговите забележителности има голямо културно значение за страната. Става дума за Дяволския мост, който от 1984-та е признат официално за паметник на културата. На него се снима част от един от най-хубавите български исторически филми – Време разделно по едноименния роман на Антон Дончев. Той е с Иван Кръстев в главната роля, който изиграва образа на Манол. На въпросния мост преди много години група конници от турски произход се опитват да настигнат местна деойка. Тя е харесана от водача им, искащ да я направи своя съпруга. Но миг преди момичето да се хвърли в реката от отчаяние, турците виждат на дъното лицето на самия дявол.

     Така мостът получава бойното си кръщение, но това е само една легенда, а не официално потвърдена история от бита и ежедневието на град Ардино. Населеното място се намира в Южна България и е близо до Кърджали, в който живеят много представители на мюсюлманската общност. Това е причина целият този регион да събира на едно място различни етноси и култури, което определено го прави интересен и привлекателен за туристите. Джамиите също не са малко на брой, но не това е единственатаотличителна черта на града. Знае се например, че френският изследовател Огюст Винекер през 1847-ма година дава първите официални писмени сведения за него. Егри дере е старото му име, като то произлиза от едноименната река, която обуслява неговото средищно значение. Гюмюрджинският санджак е областта, към която административно е присъединен ардинският град след руско – турската освободителна война от 1877-78-ма година. В края на 19-ти век населеното място не представлява нищо повече от малко по площ място с няколко на брой бараки по чаршията. Над едно от деретата има и тясно мостче, което служи за преминаване на хората. Почти 35 000 души наброява местното население по неофициални данни през 1898-ма година, две години преди началото на двадесетото столетие.

      Мастанлийският окръг от България става новият административен център на Ардино в епохата на Първата световна война. Егри дере се преименува на сегашното име на града през 1934-та година заедно с десетте села, намиращи се в непосредствена близост. Бял извор, Петково и Долно прахово са част от въпросните села, а веднага след преобразуването си градът преминава към Старозагорска област. Освен общински музей, градът разполага още и с читалище, което се нарича Родопска искра. Не бива да забравяме и едноименната многопрофилна болница, а също и общинската администрация и районния съд. На десет километра от града се намира вече споменатият Дяволски мост, като по него се стига по екопътека. Други местни забележителности са тракийското селище Орлови скали и Калето. Това е старинна крепост, също ненамираща се точно в града, а малко извън него – на два километра. Карабурун и Алда пък са най-известните планински върхове, намиращи се съответно на 5 и 12 км разстояние.

eXTReMe Tracker